Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Groupies

Μαθήματα

  • Κατηγορία: Groupies » ΑΓΓΛΙΚΑ
Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Adults (second year) (ENG111)Νανά Γώγου, Τσιλιμαντού Δήμητρα
Junior A (ENG102)Νανά Γώγου, Τσιλιμαντού Δήμητρα
Junior A-B(one year course) (ENG103)Νανά Γώγου, Τσιλιμαντού Δήμητρα
Pre junior (ENG101)Νανά Γώγου, Τσιλιμαντού Δήμητρα
Proficiency (first year) (ENG108)Νανά Γώγου, Τσιλιμαντού Δήμητρα
Proficiency (second year) (ENG109)Νανά Γώγου, Τσιλιμαντού Δήμητρα
Senior A (ENG104)Νανά Γώγου, Τσιλιμαντού Δήμητρα
Senior B (ENG105)Νανά Γώγου, Τσιλιμαντού Δήμητρα
Senior C (ENG106)Νανά Γώγου, Τσιλιμαντού Δήμητρα
Senior D-E (ENG107)Νανά Γώγου, Τσιλιμαντού Δήμητρα
Teens A1-A2 (ENG110)Νανά Γώγου, Τσιλιμαντού Δήμητρα