Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Groupies

Μαθήματα

  • Κατηγορία: Groupies » ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Γερμανικά Α1 (GER102)Νανά Γώγου, Κρητικού Κωνσταντίνα
Γερμανικα Α1-Α2 (GER103)Νανά Γώγου, Κρητικού Κωνσταντίνα
Γερμανικά Β2 (GER104)Νανά Γώγου, Κρητικού Κωνσταντίνα
Γερμανικά Τμήμα junior (GER101)Νανά Γώγου, Κρητικού Κωνσταντίνα